Stephan A. Hoeller

(1931) je učenec, spisovatel a biskup gnostické církve. Narodil se v Budapešti a v mládí emigroval do Rakouska, kde vystudoval na univerzitě v Innsbrucku. Dnes je emeritním profesorem srovnávacího náboženství na College of Oriental Studies v Los Angeles. Kromě jiných napsal také knihu C. G. JUNG A NEZNÁMÁ EVANGELIA.