Clemens Kuby o smrti a reinkarnaci


Clemens Kuby o smrti a reinkarnaci

Rozhovor ke knize Žitá reinkarnace

Jeho životní příběh, který najdete i s jedinečnými fotografiemi na českých webových stránkách www.clemenskuby.cz, budí úctu. Potkáte se na nich s významnými osobnostmi jeho života, které formovaly jeho myšlení a názory, jako byli například dalajlama, José Silva nebo Satja Sáí Bába.

Clemens Kuby se narodil roku 1947 v Bavorsku. Jeho strýcem byl nositel Nobelovy ceny za fyziku Werner Heisenberg. Po studiích režie v západním Berlíně se stal zakládajícím členem německé strany Die Grünen (Zelení), ovšem po jejich zvolení do zemského parlamentu ji opustil. „Nemohl jsem se dívat na to, jak se moji přátelé s nově nabytou mocí mění.“ Pád z patnácti metrů a příčné ochrnutí, které následovalo, naprosto zásadně změnilo jeho život.

Po letech intenzivních výzkumů spontánních uzdravení na nejrůznějších místech světa porozuměl, proč u něj došlo k první reakci v levé noze. Teprve když po dalších sedmi týdnech nalezl novou životní perspektivu, dostavila se velice jemná reakce i v pravé noze. Trvalo ještě osm měsíců, než se všechno, co bylo pod pupkem vnitřně a zevně zdánlivě mrtvé, znovu oživilo, a po vlastních nohách mohl opustit kliniku.

„Na čtyřicet doktorů, které jsem po úrazu během různých vyšetření potkal, se mě snažilo přesvědčit, že nemohu chodit,“ vzpomíná na dobu, kdy se vracel do života. „Jeden z nich mě přímo varoval, abych nechodil, že si tím mohu velice ublížit.“

Cesta do sousední dimenze

Clemens Kuby je živý důkaz toho, že se lze vyléčit něčím tak nematerialistickým, jako je vědomí. Po uzdravení navštívil na dvě desítky zemí, aby viděl, jak se léčí především v chudých zemích, které nemají peníze na léky, nemocnice a operace. Se svým filmovým štábem zdokumentoval přes tři sta hodin šamanské léčebné práce. Sledoval, jak probíhají obřady, při nichž se podávají přírodní prostředky, které se z pohledu západní medicíny absolutně nehodí k tomu, aby léčily nemoci.

Poté, co důkladně analyzoval a zpracoval filmový materiál, pochopil, co všichni léčitelé, šamani, rinpočheové a medicinmani vlastně konají. Z jeho poznatků vznikl film a kniha Na cestě do sousední dimenze, která vyšla v nakladatelství Eminent také česky.

Před deseti lety přijel poprvé do České republiky, aby zde uvedl svojí další knihu Léčení – zázrak v nás. V češtině později vyšlo i jeho zásadní dílo Mental healing – tajemství sebeléčení a uzdravení a doprovodný Navigátor k sebeléčení a uzdravení - 64 karet k probuzení vnitřní léčebné síly.

V roce 2012, kdy vyšla česky jeho publikace Zázračné zdraví - návod k jinému myšlení, ho oslovil Jaroslav Dušek, že by podle jeho životního příběhu a skutečnému důvodu jeho uzdravení, který popsal v bestselleru Na cestě do sousední dimenze, rád vytvořil libreto k opeře. Nazval ji úzdravné operum a dal jí název L2: Brána života! Premiéru měla v Ostravě v roce 2016.

Žitá reinkarnace

Proč se lidé bojí umírat?

Znám velké množství lidí, kteří se obávají toho, že po smrti něco je. Většina lidí se ale bojí toho, že po smrti není nic. V Tibetu kdysi dávno vytvořili opravdu působivý a velice silný rituál, který dovoluje hlouběji si uvědomit pomíjivost fyzického bytí ve všech jeho facetách. Několik mnichů pracuje dva týdny i osmnáct hodin denně, aby z toho nejjemnějšího čistého barevného písku vytvořili trojrozměrný symbol universa. Má rozměry 4 × 4 metry, je umístěn na vyvýšené dřevěné desce a je vyveden v nádherných barvách. Přesnost vyobrazení těchto nejvyšších moudrostí bere dech. Jakmile je písečná mandala hotová, je obětována životním moudrostem, jež ztělesňuje, a jejich duchovním aspektům. Hned je zase zničena.

Pro většinu lidí je to velice bolestný proces po dokončení tak mistrovského díla. Zbude jen malá šedivá hromádka smíchaného písku, který se nasype do malé urny a dopraví na vodu. Tam se odehraje další rituál, při němž je písek pro uvědomění si pomíjivosti všeho, co vzniklo, odevzdán vodě, v níž se rozplyne.

Jaký je smysl tohoto rituálu?

Pomáhá při umírání a je velmi účinný pro život beze strachu. Každý člověk cítí, jak horoucně by si přál zachovat krásu mandaly, tak jako chceme nejlépe navždy zachovat lidi nebo zvířata.

Umírání je podle obecného mínění proces daný biologicky i geneticky.

Když se člověk narodí, obvykle se říká, že jeho charakter je směsicí charakterů jeho biologických rodičů, kteří je přenesli na svoje dítě geneticky prostřednictvím pohlavního rozmnožování. Věřit tomuto názoru je podle mého názoru ještě o něco dobrodružnější než uznávat reinkarnaci.

Hlavní děj vaší knihy se ovšem odehrává v Tibetu. Tam je reinkarnace tak říkajíc doma díky tradici v tibetském buddhismu.

Zdaleka ale ne jenom tam. Všechny staré civilizace, které znaly zasvěcovací rituály, prožívaly svoje momentální vtělení s vědomím reinkarnace. Stará Indie a Egypt, Thrákové, Keltové, kteří dokonce zcela úmyslně pořádali malé války, jak tomu říkali, aby v nich mohli zemřít, Mayové, Apačové, staří Germáni nebo zasvěcenci starořecké kultury, například Platón nebo Cicero, kteří prošli mysteriemi, o tom nepochybovali. Dá se říci, že se jednalo o všechny civilizace, které měly tzv. knihy mrtvých.

V češtině jich vyšla celá řada.

Viděl jsem některé z nich a úplně mě nadchlo české vydání Egyptské knihy mrtvých nebo Mayské knihy mrtvých. Kultura starých Mayů byla opravdu hluboce duchovní, což zjistí každý, kdo přijede na Yucatan. Její kněží dokonce byli schopni reinkarnaci ovlivňovat.

Přinášíte sám nějaké důkazy pro to, že reinkarnace opravdu existuje?

Důkazy jsem naznačil už v knize Žijící Buddha. „Nedokážu prostě věřit,“ řekla mi spousta lidí, „potřebuju důkazy nebo přinejmenším znamení.“ Tak jsem v knize Reinkarnace / Moje neuvěřitelné zkušenosti přinesl další.

Využívám svou filmovou a literární tvorbu k tomu, abych pronikl do oblastí vědomí, které by mi jako běžnému občanovi nebyly přístupné. Jsem opravdu velice vděčný mým českým nakladatelům, že moje životní zkušenosti předali čtenářům v srdci Evropy.

Jaké je hlavní poselství vaší knihy?

Nezapomeň: Vždy stanovuj záměr pro dobro všech. Záměr znamená píli, konání. Energie následuje záměr. To je kosmický zákon stejně jako zákon příčiny a účinku.

Každému, kde se o tyhle věci opravdu hluboce zajímá, říkám: Ještě jednou se zamysli nad tím, v čem spočívá stres, který ti ničí život. Je primárně tělesný, nebo duševně-duchovní? Spočívá ve tvém myšlenkovém světě? Když řeknou, že obojí, znamená to, že stále ještě neopustili názor, že tělo má svůj vlastní život nezávisle na vědomí. Že si tak říkajíc přímo před našima očima dělá, co se mu zachce. Potom musím položit další otázku: Co myslíš, kdo je šéfem tvého těla? Kdo nebo co dává pokyn buňkám, aby se nechovaly spořádaně?

Jaká je obvyklá reakce?

Většinou je nejdřív ticho, protože pro většinu lidí není odpověď až tak jednoduchá, jak by se zdálo. Mlčí a nechávají na sebe působit svoji duši. Potom se obvykle rozpláčou. V tu chvíli vím, že se vydali na cestu, která jim může pomoci rozšířit vědomí. A odtud je k pochopení reinkarnace už jen docela malý krok.

Na fotografii zleva:   Jaroslav Dušek, Petr Michálek a Clemens Kuby na autogramiádě v Ostravě v dubnu 2016 před světovou premiérou opery L2 – Brána života!, k níž známý herec a režisér napsal libreto podle knihy Clemense Kubyho Na cestě do sousední dimenze.


zpět