Pavel Zedníček

Je něco, co o něm ještě nevíte. Proto napsal Kurňu...