Paul Arnold

Paul Arnold působil dlouhá léta ve francouzské justici, dokonce na postu prezidenta odvolacího soudu. Jeho životní láskou však byla esoterika; v šedesátých letech minulého století spoluzakládal francouzskou buddhistickou společnost, napsal několik knih a esejů se spirituální tematikou. Jeho Mayská kniha mrtvých je světově zcela ojedinělé dílo, jehož vytvoření umožnila autorovi fenomenální znalost cizích jazyků a schopnost rozluštit některé z neznámých glyfů pomocí metody srovnávací lingvistiky.

KNIHY AUTORA