Jana Štrausová

Mgr. Jana Štrausová působila 17 let jako učitelka pražské mateřské školy; v současné době učí na prvním stupni základní školy v Dobříši a zároveň vede vlastní terapeutickou praxi pro děti i dospělé. Od roku 2016 pořádá přednášky a pravidelné meditace pro děti od šesti do dvanácti let. Jako první u nás v roce 2010 obhájila diplomovou práci o indigových dětech na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru pedagogika předškolního věku. Téma její práce znělo RESPEKTOVÁNÍ VÝVOJOVÝCH SPECIFIK V SOUČASNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE (INDIGOVÉ DĚTI). Absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení v Národním institutu pro další vzdělávání v Praze a Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity České Budějovice, obor učitelství pro 1. Stupeň ZŠ.