Vladimír Kafka

Vladimír Kafka se narodil 11. dubna 1963 v Praze, kde po většinu svého života žil, pracoval a odkud se také 17. dubna 2018 vrátil zpět do svého neviditelného domova. Vystudoval Akademii výtvarných umění. Byl spoluzakladatelem legendárních výtvarných Konfrontací na Svárově a významně se podílel na tvorbě české umělecké scény. Svá díla vystavoval v mnoha předních galeriích v České republice i ve světě. Vlivem životních okolností podstatně proměnil smysl a směr svého bytí a od roku 1994 se aktivně věnoval lidem se závažnými zdravotními problémy. Umělecký projev původně vkládaný do obrazů tak přenesl do neviditelné tvorby předobrazů tisíců příběhů lidí, se kterými po dobu více než dvaceti pěti let spolupracoval na návratu ke zdraví. Vkročil tím do zcela jiného vnímání a prožívání života i smrti — a tento vzájemný dialog protikladů bytí ho v křehké jednotě doprovázel až do jeho fyzického odchodu. Kvůli zájmu o jeho životní přístup, zkušenosti a schopnosti často vystupoval společně s Jaroslavem Duškem na legendárních veřejných besedách, tak zvaných HOSTinách, které byly zaměřeny na vnitřní podstatu člověka a důsledky jeho úmyslů i rozhodnutí. Svoje životní zkušenosti popsal v několika knihách. Sepsal knihy MINULOST JE MRTVÁ, ŽIVOT ZAČAL PRÁVĚ TEĎ (2012) a ŽIVOT NAŽIVO (2015). Po Vladimírově odchodu do neviditelného světa vydala jeho žena Irena Nováková Kafková knihu společných rozhovorů o podstatě a zákonitostech lidského bytí ATELIÉR ŽIVOTA (2018), souhrn Vladimírových životních poselství MAPA DUŠE (2019). Kniha MISTŘI ŽIVOTA (2020) je poskládána z reálných příběhů lidí, kteří za Vladimírovy asistence dokázali zásadně změnit svůj přístup k životu, tedy i k sobě. Díky probuzení vlastní vnitřní síly došli nejen k cennému životnímu poznání, ale mnohdy dokázali odvolat i tolik obávanou smrt.