Růžena Komárková

Manželka malíře Vladimíra Komárka a matka jejich dvou synů.