Tiberio Faraci

Tiberio Faraci se narodil v Toskánsku (Itálie) roku 1955. Od roku 1978 žije a působí ve Švýcarsku. Tvůrce programu ?Začni sám od sebe?, který aplikuje ve svých centrech v Miláně a Luganu. Osobním růstem a filantropií se zabývá již od mládí. Po několik desítek let působí v mnoha různých organizacích, majících společného jmenovatele: pomoc lidem, kteří se octli v obtížných životních situacích. Je profesionálním léčitelem těla a duše pomocí metody rebirthing, která přináší obrodu mysli, a působí jako trenér osobního růstu, uznaný a certifikovaný asociací ARTI (Association of Rebirthers and Trainers International). V Itálii je členem federace Life Coach (Charter of International Coach Federation) a Asociace prenatální psychologie, ve Švýcarsku SRI ( Swiss Rebirthing Institute) a dalších oraganizací. Spolupracuje se světově nejuznávanějšími představiteli osobního růstu.