Maria Treben

Rakouská bylinářka Maria Treben je skutečný fenomén a jako jeden z nejdůležitějších průkopníků vědy o léčivých rostlinách si vydobyla pevné místo v dějinách. Narodila se v Žatci a po svatbě se odstěhovala do Rakouska. Od mládí byla důvěrně obeznámena s přírodou a rostlinami, ale teprve setkání s biologem Richardem Willfortem jí přivedlo k léčivým silám bylin. Svoje vědomosti a zkušenosti sbírala u starých venkovanů. V roce 1971 měla v malém kroužku první přednášku. Počet posluchačů neustále rostl. Do roku 1977 cestovala křížem krážem po Rakousku a přednášela před stále početnějším publikem. V roce 1977 přišlo první pozvání do Německa. Její vystoupení navštěvovaly již dva či tři tisíce lidí, když ji nakladatel přemluvil, aby podle svých přednáškových rukopisů sepsala knihu a výsledek je známý: Její knihy se staly bestsellery. Byly přeloženy do desítek jazyků a jsou uznávány po celém světě. K rostlinám měla svůj zcela zvláštní přístup, který zahrnuje i spojení s nadsmyslovými božskými zdroji. Přesto, že 26. července 1991 odešla do duchovního světa, dodnes působí zázraky. Zůstala v pravém slova smyslu medicinmankou, která nabízí léčivé byliny z Boží zahrady.