Milan Nakonečný

Profesor PhDr. M i l a n N a k o n e č n ý se narodil roku 1932 v Horažďovicích v rodině právníka. Jeho otec, původně ukrajinské národnosti, uprchl před bolševiky a usadil se v Čechách. Do školy začal chodit v Třeboni, v městě, na které rád vzpomíná jako na nejhezčí jihočeské město. Po gymnazijních studiích, které začal na Jirsíkově klasickém gymnáziu v Českých Budějovicích, pokračoval na reálném gymnáziu v Táboře, odkud byl pro protistátní výrok v zimě 1948 vyloučen. Teprve po roce práce dělníka a absolvování dvouleté vojenské služby, vystudoval v Praze nejprve pedagogiku a psychologii a potom obor klinické psychologie. Pracoval zpočátku jako psycholog dětského diagnostického ústavu a od roku 1962 jako odborný asistent na Filosofické fakultě UK v Praze, odkud byl v období normalizace vyloučen. Po řadě zaměstnání se k povolání vysokoškolského učitele, přednášejícího psychologii vrátil na konci roku 1989, kdy působil na Filosofické fakultě UK, později také na Vysoké škole pedagogické v Českých Budějovicích, na Vysoké škole obchodní v Praze a nyní již několik let přednáší psychologii na Teologické fakultě JčU v Českých Budějovicích. Žije jako vdovec v Táboře, má syna a dvě vnučky. Nikdy nebyl členem žádné politické strany. V roce 1990 renovoval a několik let vedl v Praze Universalii, společnost českých hermetiků, a je autorem řady knih z oboru hermetismu: Smaragdová deska Herma Trismegista, 1994; Lexikon magie, 1991 a řada dalších vydání; Novodobý český hermetismus, 1995; Magie v historii, teorii a praxi, 1999; ?Neznámý filosof? L. C. - de Saint-Martin (Martinismus kdysi a nyní), 2007. Především však publikoval řadu knih z oboru psychologie: Pracovní motivace a její řízení, 1992; Průvodce dějinami psychologie, 1995; Psychologie osobnosti, 1995; Motivace lidského chování, 1996; Encyklopedie obecné psychologie, 1997; Základy psychologie, 1998; Sociální psychologie; 1999, Lidské emoce, 2000; Úvod do psychologie, 2003; Psychologie téměř pro každého, 2004; Sociální psychologie organizace, 2005. Kromě psychologie se zabývá filosofií, novodobou českou historií: Vlajka/K historii a ideologii českého nacionalismu, 2001; Český fašismus, 2006; moderní literaturou a výtvarným uměním. Jako malíř-samouk maluje jihočeské krajiny plné vod a portréty. Zajímá se o soudobé politické dění a napsal k němu řadu kritických článků do různých časopisů. Kromě jiného, pracuje na knihách Hermetismus: úvod do studia; Slovník esoterismu a Psychologie politiky.

KNIHY AUTORA