Graham Simmans

byl archeologem v Izraeli, Jordánu a Egyptě, kde pracoval s profesorem van Elderenem v oblasti křesťanského sídla v údolí Wadi­Natrun. Více než dvanáct let žil v Rennes-le-Château a zkoumal zde dějiny katarů, templářů a spletitou historii této fascinující oblasti.

KNIHY AUTORA