Laurence Gardner

je autorem mezinárodních bestsellerů Holy Grail (Svatý Grál), Realm of the Ring Lords (Království kruhu pánů), Genesis of the Grail Kings (Geneze králů Grálu) a Lost Secrets of the Sacred Ark (Ztracená tajemství posvátné archy). Je členem Skotské archeologické společnosti, ústavním historikem a profesionálním členem Institutu nanotechnologie. Zároveň je rytířem templářem sv. Antonína a Královským jakobitským historiografem.