Peter Kováč

(1955) vystudoval dějiny umění u prof. Jaroslava Pešiny a prof. Jaromíra Homolky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a na Varšavské univerzitě v Polsku v semináři pro středověké a renesanční umění u prof. Jana Bialostockého a u prof. Piotra Skubiszewského. Specializuje se na středověké a renesanční umění a pracuje i jako výtvarný kritik. Při přípravě této knihy autor v letech 1991?2004 opakovaně navštívil Chartres. V květnu roku 2000 jako jediný z českých historiků umění dostal zvláštní povolení francouzské památkové správy k důkladné prohlídce nepřístupných míst v katedrále a k fotografování stavby ze střechy a ochozů.

KNIHY AUTORA