Milan Špůrek

RNDr. Milan Špůrek, CSc. (1938) absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, poté pracoval jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV a v letech 1975?1989 v Geofondu Praha. Od té doby působil jako nezávislý publicista a spisovatel především literatury faktu a populárně vědecké literatury. Publikoval přes šedesát odborných prací, zaměřených kromě geologie zejména na mezioborové problémy, a stovky populárně naučných článků. Od roku 1969 se vedle své profese soustavně zabýval studiem fenoménu astrologie a dnes patří k předním znalcům tohoto oboru u nás.