John Michell

John Michell žije v Londýně. Více než čtyřicet let cestuje po Anglii a zabývá se její historií, kulturou, lidovými pověstmi a lidovou magií.