Anagárika Govinda

se narodil 17. května 1898 v německém Waldheimu jako Ernst Lothar Hoffmann. Od mládí se zabýval studiem filozofie a náboženství a přiklonil se k buddhismu. V letech 1920-28 žil v emigrantské umělecké kolonii na Capri. V roce 1929 se na Srí Lance stal žákem Ňánatilóky Maháthéry a nadále žil trvale v Indii. V letech 1931 ? 1937 vyučoval buddhistickou filozofii, psychologii a archeologii na indických univerzitách. V Šántiniketanu se setkal se svou budoucí manželkou, párskou studentkou umění Rati Petit, která později přijala jméno Li Gótami (1906-1988). Setkání s tibetským guruem Domo Geše Rinpočhem (1864-1936) v roce 1931 nasměrovalo jeho zájem od théravádového buddhismu k mahájáně a vadžrajáně. 14. října 1933 založil v Dardžilingu buddhistický řád Árja Maitréja Mandala. Od třicátých let 20. století podnikal výzkumné a poutní cesty do tibetské kulturní oblasti (Sikkim, jihotibetské údolí Čhumbi, Ladak, západotibetský Čhangthang). Jeho zásadní výpravou, na kterou se vydal spolu s Li Gótami, byla v letech 1947-49 cesta přes jižní a centrální Tibet do západního Tibetu. Přijal indické občanství a od roku 1955 žil u Almóry, odkud v 60. letech vyjížděl na přednášková turné po Evropě, Americe, Japonsku. a v 70. letech na světová turné. Od roku 1978 žil v USA. Přispíval do celé řady časopisů a sborníků, vydal řadu knih (Základy tibetské mystiky, Stúpa ? psychokosmický symbol života a smrti, Cesta bílých oblaků, Buddhistické reflexe aj.) V Indii i Evropě vystavoval své malby a kresby z cest. Ernst Lothar Hoffmann zemřel jako lama Anagárika Góvinda v Mill Valley v Kalifornii 14. ledna 1985. Jeho ostatky byly v roce 1997 uloženy do stúpy u tibetského kláštera Samtän Čhöling v Dardžilingu.