Karel Funk

Řadu let působí jako nezávislý publicista a spisovatel. Jeho knihy jsou inspirovány antroposofií Rudolfa Steinera.