Richard. G. Geldard

Americký historik působí na Stanfordské univerzitě a věnuje se studiu řecké kultury v nejširších souvislostech.